Ik zoek

Hoofd content

Sociale huurwoning

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 699,48 (prijspeil 1 januari 2014). Er zijn sociale eengezinswoningen en appartementen in elke wijk in Nieuwegein. De meeste sociale huurwoningen in Nieuwegein zijn in het bezit van woningcorporaties.

Voorwaarden voor een sociale huurwoning

Er zijn veel mensen die een sociale huurwoning zoeken. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet
  • U heeft een economische of maatschappelijke binding met de provincie Utrecht
  • Uw jaarinkomen is maximaal € 34.678 (toetsingsinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend), prijspeil 1 januari 2014.*

* Heeft u een jaarinkomen tussen € 34.678 en € 46.423? Dan kunt u reageren op een klein deel van de sociale huurwoningen.

Vrijkomende woningen

Als er een sociale huurwoning vrij komt, dan adverteren we de woning op www.woningnetregioutrecht.nl. Daar kunt u reageren op de woning. Door te reageren geeft u aan dat u belangstelling heeft voor de woning.

Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden door een computersysteem  in een volgorde gezet. De volgorde wordt bepaald op basis van de wachttijd van de woningzoekenden. Woningzoekenden met een urgentie hebben voorrang.

Verloting van woningen

In Nieuwegein bieden de woningcorporaties een deel van de sociale woningen aan via loting. Eengezinswoningen, jongerenwoningen en seniorenwoningen worden niet verloot.

U kunt op dezelfde manier reageren op lotingwoningen als op normale woningen. Het computersysteem bepaalt de volgorde echter volstrekt willekeurig. Wachttijd en urgentie hebben geen invloed op de volgorde. Iedereen die heeft gereageerd, heeft dus even veel kans om de woning te krijgen.