Ik zoek

Hoofd content

Sociale huurwoning

Een “sociale” huurwoning heeft een huur die in 2015 bij het afsluiten van het huurcontract lager is € 710,68. Er zijn sociale eengezinswoningen en appartementen in elke wijk in Nieuwegein. De meeste sociale huurwoningen in Nieuwegein zijn in het bezit van woningcorporaties.

Voorwaarden voor een sociale huurwoning

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet
  • U heeft een economische of maatschappelijke binding met de provincie Utrecht
  • Uw jaarinkomen was in 2014 maximaal € 34.911
  • Heeft u een jaarinkomen tussen € 34.911 en € 46.735? Dan kunt u reageren op een klein deel van de sociale huurwoningen.

Vrijkomende woningen

Als er een sociale huurwoning vrij komt, dan adverteren we de woning op www.woningnetregioutrecht.nl. Daar kunt u reageren op de woning. Door te reageren geeft u aan dat u belangstelling heeft voor de woning.

Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden door een computersysteem  in een volgorde gezet. De volgorde wordt bepaald op basis van de wachttijd van de woningzoekenden. Woningzoekenden met een urgentieverklaring hebben voorrang.

Verloting van woningen

In Nieuwegein, Utrecht en Zeist verloten de woningcorporaties een deel van de sociale woningen.

U kunt op dezelfde manier reageren op lotingwoningen als op normale woningen. Maar uw wachttijd en urgentie hebben geen invloed op de volgorde. Iedereen die heeft gereageerd, heeft even veel kans om de woning te krijgen.