Ik huur

Hoofd content

Wij vinden het belangrijk dichtbij onze huurders te staan en met hen in gesprek te raken en te blijven. Zij kennen hun woning en woonomgeving immers het beste. Door onze ideeën bespreekbaar te maken en te luisteren naar hun mening over bijvoorbeeld leefbaarheid en onderhoud aan woningen, weten wij wat er speelt in de wijken waar onze woningen staan en kunnen gezamenlijk (creatieve) oplossingen worden gevonden. Dit noemen we bewonersparticipatie. Hiervoor zijn een aantal mogelijke manieren: het Huurdersplatform, de bewonerscommissies, enquêtes, klankbordgroepen, themabijeenkomsten, speeddatebijeenkomsten en persoonlijk contact.

Huurdersplatform Jutphaas Wonen (HpF)

Het Huurdersplatform Jutphaas Wonen (HpF) behartigt de belangen van alle huurders en bespreekt met Jutphaas Wonen belangrijke (beleids)onderwerpen als de onderhoudsbegroting, de huurverhoging en het beleid voor de servicekosten. Het HpF bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende bewonerscommissies en is per e-mail te bereiken via hpfjw@hotmail.com.

Bewonersparticipatie

  • Bewonerscommissies behartigen de belangen van de huurders van een bepaald complex of wijk en zijn voor Jutphaas Wonen de schakel tussen de organisatie en de wijk. Met die bewonerscommissies bespreekt Jutphaas Wonen onderwerpen die het hele complex aangaan, zoals het onderhoud, de woonomgeving en de hoogte en samenstelling van de servicekosten. Voor meer informatie over bewonerscommissies, klik hier.
  • Ook peilen wij regelmatig de mening van bewoners en woningzoekenden met enquêtes (uit een specifieke doelgroep of die geen toegang hebben tot internet en e-mail). De enquêtes worden in verschillende vormen afgenomen; digitaal, schriftelijk, telefonisch of interviews.
  • Klankbordgroepen worden opgezet om mee te denken bij de ontwikkeling van een project. Het gaat hier meestal om renovatie- en nieuwbouwprojecten. Een klankbordgroep komt zo vaak bij elkaar als nodig is. Als het desbetreffende project is afgerond, wordt de klankbordgroep opgeheven.
  • Een themabijeenkomst gaat over een specifiek onderwerp. Aan huurders wordt gevraagd om mee te denken over een thema en mogelijke oplossingen aan te reiken. Dit is ideaal voor huurders die niet veel tijd kwijt willen zijn aan vergaderingen, maar wel mee willen denken.
  • Op speeddateavonden kunnen huurders hun mening geven en vragen stellen over allerlei onderwerpen, zoals de klachtenprocedure, ideeën om leefbaarheid te verbeteren en ideeën om jongeren te interesseren om te huren bij Jutphaas Wonen. Alle huurders worden hiervoor uitgenodigd. Huurders voeren korte gesprekken met medewerkers of de directie van Jutphaas Wonen. Dit kan uitgebreid worden met bijvoorbeeld wethouders, ambtenaren, politie en vertegenwoordigers van wijknetwerken.
  • Natuurlijk hoeft niet gewacht te worden tot u gevraagd wordt om uw mening te geven en/ of goede ideeën voor te leggen. Neemt u vooral zelf contact op met één van onze medewerkers als u iets wilt melden. Dit kan via telefoonnummer 030 – 608 31 31 of per e-mail via info@jutphaas.nl.