Ik huur

Hoofd content

Voor het opzeggen van de huur kunt u een online opzeggingsformulier invullen. U kunt de huurovereenkomst op elke dag van de maand beëindigen, met een opzegtermijn van minimaal een maand. De huur kan ook schriftelijk of persoonlijk aan de balie van ons kantoor (tijdens openingstijden) opgezegd worden.

Achterlaten woning

Als u de huur opzegt, komt er een medewerker van Jutphaas Wonen langs om de woning te bekijken (voorcontrole). Hij of zij bespreekt met u hoe u de woning moet achterlaten en noteert de afspraken op een inspectieformulier dat u ondertekent. Op de laatste dag dat u de woning huurt, bekijkt de medewerker van Jutphaas Wonen samen met u de woning. Hij of zij beoordeelt of tijdens de voorcontrole gemaakte afspraken zijn nagekomen (nacontrole). U levert daarna de sleutels bij de medewerker in.

Hoe u de woning moet achterlaten, leest u in de ‘Regels voor het achterlaten van de woning’.