Ik huur

Hoofd content

Als u overlast ervaart van buren of buurtbewoners, probeert u dan eerst om de overlast met hen bespreekbaar te maken. Vaak zijn overlastveroorzakers zich namelijk niet bewust van de overlast die zij veroorzaken. Een gesprek is vaak al voldoende om de overlast te verhelpen.

Buurtbemiddeling

Soms lost een gesprek de overlast niet op. U kunt dan buurtbemiddeling Nieuwegein inschakelen voor professionele hulp (gratis). Let wel: sommige conflicten komen niet in aanmerking voor buurtbemiddeling, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van geweld, criminaliteit, verslaving, zware psychische problemen of problemen binnen het gezin of een relatie. Dan verwijst buurtbemiddeling u, met uw instemming, naar de juiste instantie.

U kunt op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur contact opnemen met buurtbemiddeling Nieuwegein. Dit kan op telefoonnummer 030 – 686 91 39 of per email naar buurtbemiddeling@nieuwegein.nl.

 

 

Jutphaas Wonen inschakelen

Levert een gesprek met de overlastveroorzaker niet het gewenste resultaat op of kunt of wilt u buurtbemiddeling Nieuwegein niet inschakelen?  Dan kunt u de overlast melden bij ons. In samenspraak met u bepalen wij dan hoe de overlast het beste opgelost kan worden. Dit varieert van het aanschrijven van de veroorzaker tot het nemen van juridische stappen om de huurovereenkomst te ontbinden.