Ik huur

Hoofd content

Bewoners van onze woningen aan het Van Herwijnenplantsoen en het Wenckebachplantsoen maken gebruik van warm water en/of verwarming via een gemeenschappelijke installatie van Jutphaas Wonen. Voor onze andere woningen geldt de informatie op deze pagina niet.

Storingen

Is er een storing in de installatie waardoor u geen verwarming of warm water hebt? Dan kunt u direct bellen naar de reparateur.

Wenckebach- en Van Herwijnenplantsoen:
Eneco (088) 895 50 00 voor warm water(boiler)

Feenstra Verwarming (088) 845 50 00 voor een storing in huis

Uw rekening

U betaalt iedere maand een voorschotbedrag aan de firma Ista Nederland B.V. Zij sturen u ook ieder jaar een eindafrekening. Jutphaas Wonen heeft Ista Nederland B.V. hiervoor ingehuurd.

De rekening voor warmte is opgebouwd uit het vastrecht en variabele kosten. Het vastrecht is het bedrag dat u betaalt voor de aansluiting. De variabele kosten zijn de kosten voor de warmte en warm water die u zelf gebruikt.

De warmte die u gebruikt wordt omgerekend naar GigaJoules (GJ). Volgens de Warmtewet mag Jutphaas Wonen u voor vastrechtkosten voor 2016 ten hoogste € 276,13 per jaar in rekening brengen. Voor het warmteverbruik betaalt u voor 2016 ten hoogste € 22,66 per GigaJoule.

Jutphaas Wonen hanteert de tarieven voor warmte van Eneco Warmte B.V.

Leveringsovereenkomst en voorwaarden

U huurt uw woning voor 1 januari 2014

Als u voor 1 januari 2014 al in uw woning woonde, geldt uw huurovereenkomst als leveringsovereenkomst. U hebt van ons wel aanvullende voorwaarden ontvangen.

U huurt uw woning na 1 januari 2014

Als u na 1 januari 2014 in uw woning bent komen wonen, sluiten wij met u een aparte leveringsovereenkomst voor warm water en/of verwarming af. Daarbij horen de leveringsvoorwaarden.

Warmtewet

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De Warmtewet is een energiewet die consumenten beschermt. In de Warmtewet staat onder andere dat mensen met stadsverwarming ongeveer hetzelfde verbruikstarief moeten betalen voor warmte als mensen met een eigen CV-ketel.