Ik huur

Hoofd content

In de loop van de tijd kan het gebeuren dat er wijzigingen optreden in uw woonsituatie. U kunt gaan samenwonen, trouwen, u gaat tijdelijk ergens anders wonen voor werk of studie, uw relatie kan eindigen of uw partner komt te overlijden. Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie, dan moet u ons dat altijd laten weten.

Voor informatie kunt u terecht bij Jutphaas Wonen via telefoonnummer (030) 608 31 31 of via de mail: info@jutphaas.nl.

Inwonen

Huurt u een woning van Jutphaas Wonen en wilt u iemand bij u laten inwonen? Dan is onze toestemming nodig. Wij willen namelijk weten wie er in onze woningen wonen. Toestemming tot inwoning is nodig voor inschrijving in de gemeentelijke Basisadministratie (BRP). Vul het formulier in en na controle door Jutphaas Wonen krijgt u een handtekening en stempel op het formulier. Met het ingevulde formulier gaat u naar de afdeling Burgerzaken, gemeente Nieuwegein. Na overhandiging van het formulier bij de gemeente wordt de nieuwe inwoner bijgeschreven in het BRP.

Let op! Dit formulier is geen aanvraag voor medehuurderschap.

 

Huisbewaarderschap

Wilt u voor een bepaalde periode uw woning verlaten en wel uw woning behouden? Dan is huisbewaarderschap een optie. Hierbij laat u iemand anders legaal in uw woning wonen/ op uw woning passen. Dat kan bijvoorbeeld een vriend, kennis of familielid zijn.

U moet voor huisbewaarderschap altijd toestemming vragen bij Jutphaas Wonen!

Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Medehuurderschap

Woont u al enige tijd samen, maar staat u nog niet vermeld op de huurovereenkomst? Dan is het verstandig om medehuurschap aan te vragen. Medehuurschap is bedoeld om samenwonende personen meer rechtszekerheid te verschaffen. De medebewoner van de huurder krijgt hierdoor meer rechten (maar ook plichten!). Als de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt, mag de medehuurder in de woning blijven wonen (en de huur voortzetten).

Als u denkt aan de voorwaarden van medehuurderschap te voldoen, kunt u de aanvraag invullen en bij ons indienen.