Ik huur

Hoofd content

U heeft uw eigen smaak en ideeën als het gaat om het inrichten en aanpassen van uw woning. Jutphaas Wonen werkt daar graag aan mee. Al stellen we aan de verandering die u wilt aanbrengen wel eisen. Voor sommige veranderingen kunt u zelfs een vergoeding ontvangen als u de woning verlaat. U leest alles over het veranderen van uw woning in onze brochure ‘Klussen in uw woning’.

Toestemming vragen

Veranderingen die u niet zonder kosten ongedaan kan maken, moet u altijd aanvragen bij Jutphaas Wonen. Ook voor alle veranderingen aan de buitenzijde van de woning moet u toestemming vragen. Wij laten u dan weten  of de verandering aan onze eisen voldoet. Als u zonder toestemming klust, loopt u het risico dat u de verandering moet verwijderen als u gaat verhuizen.

Als u gaat verhuizen

Als de verandering voldoet aan de eisen van Jutphaas Wonen mag u de verandering laten zitten als u gaat verhuizen. U kunt dan zelfs in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit bepalen we na een inspectie van de woning. Het kan voorkomen dat u de verandering mee wilt nemen, of van ons moet verwijderen. Na het weghalen van de verandering mag u de woning niet met beschadigingen achterlaten.

Woningaanpassing in het kader van Wmo

Heeft u een beperking waardoor uw woning aangepast moet worden? Hiervoor kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente Nieuwegein. Het Wmo-loket geeft advies en soms individuele ondersteuning. Waar nodig kunt u gebruik maken van voorzieningen en hulpmiddelen.