Inn Between

Inn Between

Hoofd content

Jutphaas Wonen beheert per 1 januari 2019 voor de Gemeente het ‘voormalig’ kantoorpand aan de Luifelstede. Jutphaas Wonen wordt niet de eigenaar van het gebouw.

Gemengd wonen bij Inn Between

Inn Between is een project voor gemengd wonen in het centrum van Nieuwegein. Mensen met verschillende achtergronden leven hier samen in een community. Het uitgangspunt is dat iedereen meetelt, meedoet, en iets voor een ander kan betekenen. Ervaringen elders leren dat gemengd wonen een positief effect heeft op het welzijn van de bewoners. Het creëert een gevoel van saamhorigheid en biedt de mogelijkheid om in contact te komen met en te leren van mensen die anders zijn. Daarnaast is het een mooi antwoord op de behoefte aan betaalbare woonruimte, en dat in een bijzondere woonomgeving die bij je idealen past! Op de begane grond van het pand legt Inn Between de verbinding tussen de bewoners en met de wijk. In een gemeenschappelijke ruimte is ruimte voor een praatje, een drankje of om te werken. Daarnaast biedt de begane grond mogelijkheden voor activiteiten en initiatieven die de bewoners en de wijk ten goede komen, zoals het ICT Repair Café van ROC MN. Op de begane grond huizen ook de medewerkers van Youké en Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein die coördinatie en begeleiding bieden. Het project is ontstaan uit een samenwerking tussen de Gemeente Nieuwegein, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, Youké, Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein en Jutphaas Wonen.

Kamers met Kansen

Binnen Inn Between tref je ook het woonconcept Kamers met Kansen. Het biedt wonen en coaching aan jongeren (16-26 jaar) die een steuntje in de rug nodig hebben bij leren, werken en wonen. Daarbij creëert Kamers met Kansen een zo natuurlijk mogelijke en veilige omgeving waarbij jongeren elkaar op kunnen zoeken. Doel is dat jongeren toewerken naar een zelfredzaam, zelfstandig bestaan. Zij worden daarbij ondersteund door een professioneel coach, een aantal studenten die een sociale opleiding doen en anderen die graag in een community wonen. Hoewel Kamers met Kansen een op zich zelf staand project is, wonen deze jongeren verspreid tussen alle andere bewoners van de Inn Between. Samen maken zij de community. Kamers met Kansen komt voort uit de samenwerking tussen Gemeente Nieuwegein, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, Youké en Jutphaas Wonen.

Wie wonen er?

In Inn Between wonen:

 • Jongeren van Kamers met Kansen
  Jongeren (16-26 jaar) die een steuntje in de rug nodig hebben bij leren, werken en wonen. Aanmelden kan bij Mirjam te Bokkel, coördinator van Kamers met Kansen, via mbokkel@youke.nl of 088-1705051.
  Bekijk hier de volledige aanmeldprocedure en aanmeldcriteria.
 • Statushouders
  Statushouders worden rechtstreeks vanuit COA via Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein bij Inn Between aangemeld. Zij wonen tijdelijk bij Inn Between en stromen uit naar een definitieve woning
 • Reguliere bewoners
  Woon je graag in een community en wil je een bijdrage leveren als ”goede buur”? Dan ben je een reguliere bewoner. Bij ”kernbewoners” lees je hoe je kunt aanmelden.
 • Kernbewoners
  Elke gang heeft een kernbewoner die aanspreekpunt is voor de gangbewoners en de sociale “gangmaker” is. Voor het uitvoeren van deze taken staan 6-8 uur per week en ontvang je middels een vrijwilligersovereenkomst een vrijwilligersvergoeding. Er is ook één hoofdkernbewoner met een vrijwilligersovereenkomst en -vergoeding. Bij deze hoofdkernbewoner gaan we uit van 8-10 uur per week. Reguliere bewoners en aspirant kernbewoners kunnen zich aanmelden bij Ton van Rijswijk, community coach van Inn Between, via trijswijk@youke.nl of 088-1705364. Bekijk hier de volledige aanmeldprocedure en aanmeldcriteria.

Stageplaats

Volg je een sociale opleiding aan de Hogeschool Utrecht en wil je als stagiaire jongeren leren begeleiden? Meld je dan aan bij Mirjam te Bokkel, coördinator van Kamers met Kansen, via mbokkel@youke.nl of 088-1705051.

Ook een contactpersoon, hulpverlener of verwijzer kan een aanmelding doen.

Niet elke aanmelding past bij Inn Between

Omdat het belangrijk is dat Inn Between als community goed in balans blijft, wordt bij iedereen gekeken of deze persoon past bij de bewonerssamenstelling op dat moment. Een goede match is belangrijk. Als het niet past, krijg je altijd een duidelijke toelichting op het besluit. Maar er wordt natuurlijk eerst gekeken naar wat er wel mogelijk is. Het woonproject is ten slotte bedoeld om mensen vooruit te helpen!

Binding met Nieuwegein

Het is noodzakelijk om een binding met Nieuwegein te hebben als je bij Inn Between wilt wonen. Dit kan zijn omdat je er al woont of er een studie volgt.

Het pand

Het adres is Luifelstede 42-56 in Nieuwegein, vlak bij het station en het winkelcentrum City Plaza. Het pand telt 3 verdiepingen en 76 onzelfstandige kamers die tussen de 16 en 30 m2 groot zijn. De keukens, toiletten en douches zijn gemeenschappelijk. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke ruimte. Het pand van Inn Between krijgt halverwege 2022 een andere bestemming. Alle betrokken organisaties zetten zich in de tussentijd in om dit woonproject een andere mooie en definitieve locatie te geven in Nieuwegein.

Huren

De huurprijzen zijn gebaseerd op het puntensysteem voor onzelfstandige wooneenheden. Inschrijving als woningzoekende bij WoningNet is vereist.

Let op: De kamers worden verhuurd op basis van de Leegstandwet. De huurrechten zijn daarom anders dan bij normale verhuur. Zo geldt er voor deze woningen geen uitgebreide huurbescherming.

Wilt u meer informatie?