Ik zoek

Hoofd content

Sociale huurwoning

Een sociale huurwoning is een woning die wordt verhuurd aan huishoudens met een inkomen onder € 38.035 voor een netto huurprijs tot

maximaal € 720,42 (prijspeil 2019). Er zijn sociale eengezinswoningen en appartementen in elke wijk in Nieuwegein. De meeste sociale huurwoningen in Nieuwegein zijn in het bezit van woningcorporaties.

N.B.: Jutphaas Wonen heeft geen huurwoningen in de vrije sector beschikbaar (na huuropzegging).

Voorwaarden voor een sociale huurwoning

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan een aantal voorwaarden voldoen (prijspeil 2019):

  • U dient ingeschreven te staan als woningzoekende bij WoningNet.
  • Uw huishoudensinkomen was in 2018 maximaal € 38.035.
  • Heeft u een jaarinkomen tussen € 38.035 en € 48.655 (middeninkomen)? Dan kunt u reageren op een klein deel van de sociale huurwoningen.

Zorg voor een geldige inkomensverklaring

Staat u ingeschreven als woningzoekende? En wilt u reageren op ons woningaanbod? Dan hebt u een geldige inkomensverklaring nodig.

Uw jaarinkomen
Jutphaas Wonen mag beperkt woningen verhuren met een huur van minder dan € 720,42 (de huurtoeslaggrens) aan huishoudens met een inkomen van meer dan € 38.035. De woningen die boven de huurtoeslaggrens liggen mogen wel aan huishoudens met een inkomen van meer dan € 38.035 verhuurd worden. Het is daarom belangrijk om precies te weten hoe hoog uw belastbaar jaarinkomen is.

Inkomensverklaring
De Belastingdienst stelt ieder jaar het belastbaar jaarinkomen vast van u en uw eventuele partner. Dit jaarinkomen staat vermeld op een inkomensverklaring die de Belastingdienst op verzoek aan u verstrekt. Aan de hand van deze verklaring stellen wij vast of wij de woning aan u mogen verhuren. Wijkt uw huidige inkomen erg af van het belastbare jaarinkomen op de inkomensverklaring? Dan maken wij samen een nieuwe berekening op basis van uw huidige inkomen. In dat geval vragen wij of u recente loonstroken wilt overleggen. Let op: verhuist u met meerdere personen, dan moeten alle personen die meeverhuizen een inkomensverklaring overleggen (dit geldt niet voor inwonende kinderen).

Aanvragen inkomensverklaring
De inkomensverklaring kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst via 0800-0543. Het duurt gemiddeld 5 werkdagen voor u deze ontvangt. U kunt ook digitaal via de website van de Belastingdienst uw inkomensverklaring opvragen. Via ´Mijn Belastingdienst´ kunt u inloggen (met uw DigiD) en de verklaring direct uitprinten.

Wij raden u aan de verklaring zo snel mogelijk in uw bezit te krijgen en dit ieder jaar in juni opnieuw te doen. De inkomensverklaring hebt u nodig als u voor een woning in aanmerking wilt komen.

Ontbreken inkomensverklaring
Jutphaas Wonen verhuurt geen woning zonder een geldige inkomensverklaring. Het is daarom verstandig om deze verklaring in huis te hebben, vóórdat u op ons woningaanbod reageert. Als u een woning aangeboden krijgt, dan geldt dit aanbod slechts een paar dagen. Als u dan de inkomensverklaring nog moet aanvragen, bent u waarschijnlijk te laat. Zonder een geldige verklaring van u en/of uw partner komt het woningaanbod te vervallen.

Vrijkomende woningen

Als er een sociale huurwoning vrijkomt, adverteren wij de woning op www.woningnetregioutrecht.nl. Daar kunt u reageren op de woning en geeft u aan dat u belangstelling heeft voor de woning.

Woningzoekenden die reageren op een sociale huurwoning worden door een computersysteem op volgorde gezet. Deze volgorde wordt bepaald op basis van de wachttijd van de woningzoekenden. Woningzoekenden met een urgentieverklaring hebben hierbij voorrang.