Over ons

Hoofd content

Betrokken

Jutphaas Wonen is betrokken bij Nieuwegein en haar inwoners. Wij steunen daarom organisaties en initiatieven die goed doen in de gemeente Nieuwegein. Hieronder vindt u een aantal organisaties en projecten waarbij Jutphaas Wonen betrokken is.

Stichting Leergeld

Jutphaas Wonen geeft financiële steun aan kinderen die een beroep doen op Stichting Leergeld. De kinderen moeten wel in één van onze woningen wonen. Met een maximale vergoeding van € 200 kunnen kinderen deelnemen aan (buiten)schoolse activiteiten. Zo kunnen wij voorkomen dat ze buitengesloten worden. Het gaat om kosten die niet, of niet helemaal, worden vergoed door onder andere bijzondere bijstand.

Samen voor Nieuwegein

Jutphaas Wonen is een zilveren partner van Samen voor Nieuwegein. Samen voor Nieuwegein inspireert, activeert en implementeert Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in de gemeente Nieuwegein. Dit met als doel een brug te slaan tussen bedrijf en samenleving, de binding tussen beide te verstevigen en daarmee de lokale samenleving te versterken. De nadruk ligt hierbij op werknemers die hun kennis en kunde, menskracht en middelen inzetten voor maatschappelijke organisaties als stichtingen, verenigingen en instellingen.

Plaatselijke organisaties

Jutphaas Wonen helpt en ondersteunt lokale organisaties:

Wijziging in ons sponsoringsbeleid

Jutphaas Wonen heeft jarenlang met veel plezier doelen gesponsord die voor iedereen bereikbaar zijn en die te maken hebben met de maatschappij, cultuur en sport in Nieuwegein.

Nieuwe wetgeving

In de nieuwe Woningwet, die 1 juli 2015 is ingegaan, is echter door de overheid bepaald dat het niet meer toegestaan is voor woningcorporaties om geld te besteden aan sponsoractiviteiten. Hoewel wij dit betreuren, moeten wij sponsorverzoeken daarom afwijzen.