Over ons

Hoofd content

Privacy

Jutphaas Wonen verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u, in het kader van het woongenot, vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Jutphaas Wonen handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacy documenten die beschikbaar zijn gesteld door Aedes. Aedes is de landelijke brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland.

In onze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, het delen met andere partijen en de beveiliging ervan en de bewaartermijnen die we hanteren. Ook leest u over de rechten die u als klant heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met vragen over uw persoonsgegevens.

Cookiewetgeving

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Door de website van Jutphaas Wonen te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid.

Redactie

Aan deze website en de informatie die u erop kunt vinden, wordt veel aandacht besteed. Hebt u toch opmerkingen of vragen? Stuur deze dan naar info@jutphaas.nl.