Over ons

Hoofd content

Verantwoording

Jaarstukken

In de jaarstukken leggen wij verantwoording af over onze volkshuisvestelijke en financiële prestaties en presenteren wij onze jaarrekening.

Jaarverslag 2019, deel A en deel B

Meer weten over Jutphaas Wonen in de afgelopen jaren? Klik hier voor de jaarstukken 20182017, 2016, 20152014 en 2013.

Maatschappelijke visitatie

Eens per 4 jaar wordt Jutphaas Wonen gevisiteerd. Onze maatschappelijke prestaties worden dan getoetst en beoordeeld. Deze vierjaarlijkse visitatie is een onderdeel van de Aedescode. Een onderzoeksbureau beoordeelt hoe wij presteren, hoe wij besturen en hoe het toezicht is hierop. Een belangrijk onderdeel van de visitatie is bovendien hoe huurders en partners over ons denken.

Jutphaas Wonen is in 2016 gevisiteerd. Klik hier voor het volledige visitatierapport.

Bewonersblad

Ons bewonersblad verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 2.250 stuks. Hieronder kunt u verschenen bewonersbladen digitaal lezen.

Voorjaarsnummer (2019)