Klacht woningruimteverdeling

Klacht woningruimteverdeling

Hoofd content

De woonruimte in de regio Utrecht wordt zo goed en eerlijk mogelijk verdeeld. De spelregels op de website van WoningNet worden hierbij zo strikt mogelijk gevolgd. Toch kan het zijn dat u ontevreden bent. U kunt in een dergelijke situatie terecht bij een onafhankelijke commissie: de Klachtencommissie Woonruimteverdelingsysteem. Deze commissie behandelt klachten van individuele woningzoekenden over de uitvoering van de woonruimteverdeling. Meer informatie over de Klachtencommissie Woonruimteverdelingssysteem, welke klachten zij behandelen en hoe u een klacht kunt indienen, vindt u in de folder ‘Klachten woonruimteverdeling’. Voor het indienen van een klacht kunt u gebruik maken van het klachtenformulier.