Zo werkt de nieuwe regionale klachtencommissie

Zo werkt de nieuwe regionale klachtencommissie

Als huurder van Jutphaas Wonen meldde u klachten tot nu toe bij Jutphaas Wonen zelf. Elke woningcorporatie heeft namelijk een eigen klachtencommissie. Dat is veranderd. Er is nu een regionale klachtencommissie die klachten behandelt voor meerdere corporaties uit de regio Utrecht.

De Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) is op 1 september 2015 gestart. De komende tijd sluiten steeds meer woningcorporaties zich aan bij de KWRU. Jutphaas Wonen doet vanaf 1 september 2015 mee.

Als u een klacht heeft over ons en u komt er met ons niet uit, dan kunt u terecht bij de KWRU. De regionale klachtencommissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervanger. Zij werken allemaal als advocaat. Martine ten Voorde is een van hen. “Omdat we verstand hebben van het huurrecht weten we welke rechten en plichten de huurder en de corporatie hebben”, legt ze uit. “We zijn een onafhankelijke commissie. We werken niet bij de corporaties en we doen als advocaat ook geen zaken voor of tegen hen, dus ook niet voor of tegen de huurders.”

Onafhankelijk en professioneel

Als huurders een klacht hebben over Jutphaas Wonen of er is een meningsverschil, dan moeten ze die eerst schriftelijk bij Jutphaas Wonen melden. Komen ze er met de Jutphaas Wonen niet uit, dan kunnen ze voortaan dus terecht bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht. Advocaat Ten Voorde: “De nieuwe regionale klachtencommissie behandelt alle klachten op dezelfde manier: professioneel en onafhankelijk. Want of je nu huurt bij een grote of een kleine woningcorporatie, je hebt dezelfde rechten en plichten als andere huurders, al kan het beleid per corporatie soms iets verschillen.”

Het klinkt voor huurders misschien ingewikkeld, zo’n regionale klachtencommissie, maar de advocaat legt uit dat een klacht melden gemakkelijk is. “Dat wordt niet moeilijker of afstandelijker. Juist niet. Huurders kunnen hun klacht in hun eigen woorden omschrijven en bij ons melden. Dat kan per brief of via het invulformulier op www.kwru.nl.”

De zitting

Als de KWRU de klacht heeft ontvangen, krijgt Jutphaas Wonen de kans om schriftelijk te reageren. Daarna komt er een zitting: een bijeenkomst met de huurder en Jutphaas Wonen, onder leiding van de regionale klachtencommissie. “De huurder en Jutphaas Wonen kunnen hun verhaal dan uitleggen en toelichten”, zegt advocaat Ten Voorde. “En als het nodig is, stellen wij extra vragen of gaan we bij de huurder langs om de situatie te bekijken. Op die manier verzamelen we alle informatie die we nodig hebben voor ons advies. Die bijeenkomst is trouwens altijd op het kantoor van Jutphaas Wonen. De huurder hoeft er dus niet ver voor te reizen.”

De volgende stap is de uitspraak van de commissie: een advies aan Jutphaas Wonen. “Ons advies wordt bijna altijd opgevolgd”, zegt Martine ten Voorde. “Alleen als corporaties een heel goede reden hebben, mogen ze van ons advies afwijken. Dat moeten ze in hun besluit dan wel goed uitleggen.”

Een klacht melden, hoe werkt dat?

Als u een klacht heeft over Jutphaas Wonen en u komt niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht schriftelijk melden bij de KWRU. U kunt een brief sturen naar Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht, Postbus 8236, 3503 RE Utrecht. U kunt ook het klachtenformulier invullen op de website van de KWRU: www.kwru.nl . Gemiddeld duurt een klachtenprocedure drie maanden. In spoedgevallen kan het sneller, zelfs binnen een paar dagen. Huurders hoeven niets te betalen om een klacht in te dienen.