Geen huurverlaging na wijziging woningwaardering

Geen huurverlaging na wijziging woningwaardering

Het systeem van de woningwaardering (WWS) is per 1 oktober 2015 gewijzigd. Enkele onderdelen van de woningwaardering (o.a. woonomgeving en woonvorm) zijn vervangen door de WOZ-waarde van de woning. Klik hier voor meer informatie.

De nieuwe methodiek van woningwaardering heeft geen gevolgen voor de huidige huurprijzen van al onze woningen. Dit komt omdat de ruimte tussen de huidige huren en de maximaal toegestane huurprijs afdoende is om een vermindering van punten (WWS) op te vangen zonder aanpassing van de huurprijs.