Huurverhoging 2015

Huurverhoging 2015

Jutphaas Wonen verhoogt ieder jaar per 1 juli de huur. De regering stelt vast met welk percentage de huren maximaal omhoog mogen. Voor 1 juli 2015 is dat inflatie + 1,5% voor de laagste inkomens tot € 34.229, inflatie + 2% voor de zogenaamde middeninkomens ( inkomen van € 34.229 tot en met € 43.786) en inflatie + 4% voor de hoge inkomens. De inflatie over 2014 was 1%. Het huishoudinkomen van 2013 geldt hierbij als uitgangspunt.

Wat doet Jutphaas Wonen
Jutphaas Wonen streeft er naar om sociale huurwoningen betaalbaar te houden en huurders met een minimum inkomen zoveel mogelijk te ontzien. Daarom heeft Jutphaas Wonen dit jaar voor een gematigd huurverhogingsbeleid gekozen. De huren van alle sociale huurwoningen verhogen we met 0% tot 1,5%, tenzij het gezamenlijk huishoudinkomen van de huurder hoger is dan € 34.229,- per jaar.
In schema ziet de huurverhoging voor de sociale huurwoningen per 1 juli 2015 er als volgt uit:

Inkomen 2013 Huurprijs Huurverhoging
Minder dan € 34.229 Minder dan € 618,25 1,5%
Maximaal 125% bijstandsniveau Meer dan € 618,24 0%
Tussen 125% bijstandsniveau en € 34.229 Meer dan € 618,24 1,5%
Tussen € 34.229 en € 43.786 Minder dan € 710,68 2%
Meer dan € 43.786 Minder dan € 710,68 5%

 

Huurders van een woning in de vrije sector krijgen een huurverhoging van 3%. Voor huurvastcontracten geldt geen huurverhoging. Het Huurdersplatform heeft een positief advies gegeven over deze huurverhoging.

Bezwaar maken
In de brief die u ontving staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen uw huurverhoging, en op basis van welke regels u bezwaar kunt maken. Voor het maken van bezwaar is een speciaal formulier. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.