Huurverhoging 2017

Huurverhoging 2017

Jutphaas Wonen kiest voor een gematigd huurverhogingsbeleid en verhoogt alle huren per 1 juli 2017 met 1%. Naar aanleiding van de op 1 juli 2016 ingevoerde Wet “Doorstroming Huurmarkt” krijgen huurders met een inkomen boven € 40.349,- die in een sociale huurwoning wonen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 2%, totaal dus 3%. Gepensioneerden en huishoudens van minstens 4 personen zijn uitgezonderd van deze extra huurverhoging.

Huurders met een zogenoemd middeninkomen tussen de € 40.349, – en € 46.263, – die in een sociale huurwoning wonen met een huurprijs boven € 635,05 komen mogelijk in aanmerking voor verlaging van de huurverhoging van 3% naar 1%. In de toelichting op de huurverhoging staat hier meer informatie hierover.

Het Huurdersplatform heeft geen positief advies uitgebracht over deze huurverhoging en had graag een iets lagere jaarlijkse huurverhoging gezien. Jutphaas Wonen past deze huurverhoging toe en benadrukt het belang hiervan om zo de kwaliteit van de woningvoorraad te verhogen, woningen te verduurzamen, en het toevoegen van betaalbare huurwoningen te kunnen realiseren. Zo zijn alle energiebesparende maatregelen uitgevoerd zonder huurverhoging. Verlaging van de energielasten komt de betaalbaarheid van woonlasten ten goede. Tevens is het van groot belang dat er betaalbare woningen komen om aan de behoefte van onze doelgroep, huishoudens met een laag inkomen, te voldoen. Om dit allemaal te realiseren en ook in de toekomst een financieel gezonde corporatie te zijn, is er gekozen voor deze  huurverhoging van 1% en een extra inkomensafhankelijke huurverhoging van 2%.