Huurderstevredenheid Jutphaas Wonen van 7,3 naar 7,9

Huurderstevredenheid Jutphaas Wonen van 7,3 naar 7,9

Jaarlijks meet de brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes de prestaties van de aangesloten corporaties. Er is onderzoek gedaan naar de tevredenheid van huurders en de hoogte van de bedrijfskosten. De resultaten over 2015 zijn vorige week bekend gemaakt. Ook Jutphaas Wonen is beoordeeld.

Huurderstevredenheid
Jutphaas Wonen vindt dat de klant altijd op één hoort te staan. Wij zijn dan ook verheugd dat huurders ons beter zijn gaan beoordelen in 2015. De algehele score voor huurderstevredenheid is gestegen van een 7,3 in 2014 naar een 7,9 in 2015.

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten zijn iets gestegen van € 925 naar € 967 per woning per jaar. In 2014 en 2015 hebben wij veel geïnvesteerd in transformaties van kantoren. Het bezit staat er goed bij. In de komende jaren richten wij ons op een efficiëntere bedrijfsvoering, onder andere door kritisch te kijken naar onze werkprocessen en door middel van verdere digitalisering.

Meer informatie?
Meer informatie over de Aedes Benchmark vindt u hier.