Reactie op oproep van Woonbond tot huurverlaging

Reactie op oproep van Woonbond tot huurverlaging

Vorige week publiceerden verschillende media de uitkomsten van een onderzoek van de Woonbond. Volgens dat onderzoek maken de woningcorporaties winst op het verhuren van sociale huurwoningen. De Woonbond is van mening dat woningcorporaties daarom de huurprijzen met 10% kunnen verlagen om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen te verbeteren.
Op de eerste plaats is de term “winst” ongelukkig gekozen. Jutphaas Wonen is geen commercieel bedrijf maar we zijn een maatschappelijke instelling zonder winstoogmerk. Als we geld over houden dan besteden we dat geld onder andere aan woningverbetering en renovatie, nieuwe sociale huurwoningen, aan het energiezuinig maken van woningen en aan het betaalbaar houden van onze woningen.
We weten dat een groep huurders moeite heeft om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Betaalbaar wonen is voor Jutphaas dan ook een belangrijk uitgangspunt bij wat we doen. Om de betaalbaarheid te verbeteren hebben we in 2017 de huurprijzen van een deel van onze woningen verlaagd om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor mensen met lage inkomens. En op dit moment ligt er een voorstel om de huurprijzen dit jaar niet te verhogen voor advies bij ons Huurdersplatform. Hier zetten we een deel van het geld dat we “over houden” voor in.
Zorgen voor betaalbare woningen gaat bij ons echter verder dan de hoogte van de huurprijs. Zo besteden we de komende jaren veel geld aan het energiezuinig maken van onze woningen waardoor de woonlasten van onze huurders dalen.
Jutphaas Wonen is een financieel gezonde corporatie en dat willen we graag zo houden. Wij kunnen een euro ook maar één keer uitgeven en dat betekent dat we steeds kritisch bekijken waar we die euro aan besteden. Dat doen we in goed overleg met het Huurdersplatform.