Jutphaas Wonen scoort een 7,3 voor de maatschappelijke visitatie

Jutphaas Wonen scoort een 7,3 voor de maatschappelijke visitatie

In het voorjaar van 2016 is Jutphaas Wonen gevisiteerd over de jaren 2011-2015. Voorheen deed Jutphaas Wonen dit vrijwillig. Thans is dit een wettelijke verplichting.

Uit het rapport blijkt dat Jutphaas Wonen de resulaten van de vorige visitatie ter harte heeft genomen en dat dit heeft geleid tot een versterkte positie op dit moment. Zo hebben de inspanningen op het terrein van kantoortransformaties bijgedragen aan de huidige beoordeling.

Uiteraard blijven er aandachtspunten voor de toekomst:

  • Aandacht voor de governance (verantwoording en verslaglegging) binnen de regels van de nieuwe Woningwet. Wij hebben hier in 2015 al een verbeterslag in gemaakt en gaan in 2016 hiermee door.
  • Zichtbaar en helder maken van het evenwicht tussen de financiële kaders en onze huisvestelijke ambities. In 2016 hebben wij hier al een goede start mee gemaakt. Dit punt staat ook voor de toekomst op onze agenda.

 

Naast bovenstaande aandachtspunten spannen wij ons vooral in om de prestaties die we momenteel leveren, minstens op hetzelfde peil te houden en zo mogelijk verder te verbeteren.

Meer weten? Klik hier voor meer informatie.