Transformatie Bakenmonde afgerond

Transformatie Bakenmonde afgerond

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de oplevering van de Bakenmonde in de wijk (Hoog) Zandveld-Lekboulevard in Nieuwegein. Dit voormalige kantoorgebouw is omgebouwd tot een appartementencomplex met in totaal 102 appartementen en 4 maisonnettes. Hiermee is Bakenmonde een mooie ‘eyecatcher’ geworden in Nieuwegein-Zuid. Op 24 november zijn de sleutels uitgereikt aan de eerste 47 bewoners door Jutphaas Wonen. 1 december krijgen nog eens 59 bewoners de sleutel van hun woning. 

Het oorspronkelijke kantoorpand is gebouwd in 1990 en bestaat uit twee gebouwen. In 2007 kocht Jutphaas Wonen dit pand met twee andere partijen. In eerste instantie was het de bedoeling om het kantoorgebouw te slopen en op de locatie nieuwe woningen te realiseren in een hoge woontoren. Hier is echter door veranderende marktomstandigheden en nieuwe inzichten toch vanaf gezien. Er is uiteindelijk gekozen voor een transformatie van het bestaande kantoorgebouw naar een appartementencomplex. Het uitgangspunt was hierbij om het casco en de schil van het pand zoveel mogelijk te behouden en, waar mogelijk, bestaande materialen opnieuw te gebruiken. Het initiatief lag hierbij bij transVORM, een bedrijf met wie Jutphaas Wonen eerder samenwerkte bij de transformatieopgaven van de voormalige kantoren aan de Brinkwal (2013) en de Einsteinbaan (2014).

Herinrichting gebouw

Waar het pand eerst bestond uit grote rechtlijnige kantooreenheden, zijn nu 85 woningen gerealiseerd met verschillende woontypen, bedoeld voor jongeren, starters en senioren. Er zijn twee- en driekamerwoningen met een B-energielabel. Ook is er een extra bouwlaag toegevoegd met 21 woningen. Deze woningen hebben energielabel A. Aan de buitenzijde van het pand zijn alle woningen ontsloten met een galerij. Ook zijn de gevels aangepast voor geluidsafscherming en voorzien van balkons. Daarnaast zijn de bestaande entree, liften en de trappenhuizen netjes afgewerkt. Op de begane grond naast de entree is een fietsenberging aanwezig. Afspraken over het gebruik en de inrichting van de eigen grond rondom de gebouwen moeten nog concreet gemaakt worden met de bewoners.

Herbestemming

Voor de transformatie is afgeweken van het oorspronkelijke bestemmingsplan van de gemeente Nieuwegein. Daarin stond namelijk dat het gebied uitsluitend bedoeld en geschikt was voor kantoren. Gezien de wens van de gemeente om de kantorenleegstand terug te dringen en om meer woningen in de bebouwde kom van Nieuwegein te realiseren, is dit plan aangepast en is het vergunningstraject door de gemeente adequaat opgepakt en voorspoedig verlopen.

Overleg met omwonenden

Voor en tijdens de bouw is er overleg gevoerd met omwonenden. Een van de aandachtspunten betrof het parkeerprobleem in de wijk. (Hoog) Zandveld-Lekboulevard kampt namelijk met een hoge parkeerdruk en er bestond in eerste instantie de angst dat deze door de komst van 106 nieuwe woningen verder zou toenemen. Deze angst is weggenomen door de herinrichting van het bestaande, voor het pand liggende parkeerterrein en de bestaande parkeerkelder. Hiermee zijn nu voldoende parkeerplaatsen aanwezig.