‘Voormalig kantoogebouw’ Luifelstede komt per 1 januari 2019 in beheer bij Jutphaas Wonen

‘Voormalig kantoogebouw’ Luifelstede komt per 1 januari 2019 in beheer bij Jutphaas Wonen

Jutphaas Wonen gaat vanaf 1 januari 2019 voor de Gemeente het ‘voormalig’ kantoorpand aan de Luifelstede beheren. Jutphaas Wonen wordt niet de eigenaar van het gebouw.

 

Het pand

Het adres is Luifelstede 42-56 in Nieuwegein, vlak bij het station en het winkelcentrum City Plaza.

Het pand telt 3 verdiepingen en 76 onzelfstandige kamers die tussen de 19 en 27 m2 groot zijn. De keukens, toiletten en douches zijn gemeenschappelijk. Elke verdieping heeft een gemeenschappelijke ruimte.

 

Het pand en het gebied zal later herontwikkeld worden. Tot halverwege 2022 worden de onzelfstandige kamers tijdelijk verhuurd op basis van de Leegstandswet. De huurrechten zijn daarom anders dan bij normale verhuur. Zo geldt er voor deze woningen geen uitgebreide huurbescherming.

 

De huurprijzen zijn gebaseerd op het puntensysteem voor onzelfstandige wooneenheden. Inschrijving als woningzoekende bij WoningNet is vereist.

 

Woonproject Inn Between

Vanaf 1-1-2019 wordt gestart met het woonproject Inn Between  in de Luifelstede. Dit is een project voor gemengd wonen. Mensen met verschillende achtergronden leven samen in een community. Het uitgangspunt is dat iedereen meetelt, meedoet, en iets voor een ander kan betekenen. Ervaringen elders leren dat gemengd wonen een positief effect heeft op het welzijn van de bewoners. Het creëert een gevoel  van saamhorigheid en biedt de mogelijkheid om in contact te komen met en te leren van mensen die anders zijn. Daarnaast is het een mooi antwoord op de behoefte aan betaalbare woonruimte, en dat in een bijzondere woonomgeving die bij je idealen past!

Het woonproject Inn Between is samenwerkingsverband tussen de Gemeente Nieuwegein, Jutphaas Wonen, Youke, ROC Midden Nederland en Hoge school Utrecht.

Op de begane grond van het pand legt Inn Between de verbinding tussen de bewoners en met de wijk. In een gemeenschappelijke ruimte is ruimte voor een praatje, een drankje of om te werken. Daarnaast biedt de begane grond mogelijkheden voor activiteiten en initiatieven die de bewoners en de wijk ten goede komen, zoals het ICT Repair Café van ROC MN. Op de begane grond huizen ook de medewerkers van Youké en Vluchtelingenwerk die coördinatie en begeleiding bieden. Het project is ontstaan uit een samenwerking tussen de Gemeente Nieuwegein, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, Youké, Vluchtelingenwerk en Jutphaas Wonen.

Kamers met Kansen

Binnen Inn Between tref je ook het woonconcept Kamers met Kansen. Het biedt wonen en coaching aan jongeren (16-26 jaar) die een steuntje in de rug nodig hebben bij leren, werken en wonen. Daarbij creëert Kamers met Kansen een zo natuurlijk mogelijke en veilige omgeving waarbij jongeren elkaar op kunnen zoeken. Doel is dat jongeren toewerken naar een zelfredzaam, zelfstandig bestaan. Zij worden daarbij ondersteund door een professioneel coach, een aantal studenten die een sociale opleiding doen en anderen die graag in een community wonen. Hoewel Kamers met Kansen een op zich zelf staand project is, wonen deze jongeren verspreid tussen alle andere bewoners van de Inn Between. Samen maken zij de community. Kamers met Kansen komt voort uit de samenwerking tussen Gemeente Nieuwegein, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, Youké en Jutphaas Wonen.

 

Wie wonen er?

In Inn Between wonen:

  • Jongeren van Kamers met Kansen
    Jongeren (16-26 jaar) die een steuntje in de rug nodig hebben bij leren, werken en wonen. Aanmelden kan bij Mirjam te Bokkel, coördinator van Kamers met Kansen, via mbokkel@youke.nl of 088-1705051.

 

  • Statushouders
    Statushouders worden rechtstreeks vanuit COA via Vluchtelingenwerk bij Inn Between aangemeld. Zij wonen tijdelijk bij Inn Between en stromen uit naar een definitieve woning.

 

  • Reguliere bewoners
  • Woon je graag in een community en wil je een bijdrage leveren als “goede buur”? Dan ben je een reguliere bewoner. Bij “kernbewoners” lees je hoe je kunt aanmelden.

 

  • Kernbewoners
  • Elke gang heeft een kernbewoner die aanspreekpunt is voor de gangbewoners en de sociale “gangmaker” is. Voor het uitvoeren van deze taken staan 6-8 uur per week en ontvang je middels een vrijwilligersovereenkomst een vrijwilligersvergoeding. Er is ook één hoofdkernbewoner met een vrijwilligersovereenkomst en -vergoeding. Bij deze hoofdkernbewoner gaan we uit van 8-10 uur per week.

Reguliere bewoners en aspirant kernbewoners kunnen zich aanmelden bij Ton van Rijswijk, community coach van Inn Between, via trijswijk@youke.nl of 088-1705364.

 

Stagepplaats

Volg je een sociale opleiding aan de Hogeschool Utrecht en wil je als stagiaire jongeren leren begeleiden? Meld je dan aan bij Mirjam te Bokkel, coördinator van Kamers met Kansen, via mbokkel@youke.nl of 088-1705051. Ook een contactpersoon, hulpverlener of verwijzer kan een aanmelding doen.

 

Niet elke aanmelding past bij Inn Between

Omdat het belangrijk is dat Inn Between als community goed in balans blijft, wordt bij iedereen gekeken of deze persoon past bij de bewonerssamenstelling op dat moment. Een goede match is belangrijk. Als het niet past, krijg je altijd een duidelijke toelichting op het besluit. Maar er wordt natuurlijk eerst gekeken naar wat er wel mogelijk is. Het woonproject is ten slotte bedoeld om mensen vooruit te helpen!

 

Binding met Nieuwegein

Het is noodzakelijk om een binding met Nieuwegein te hebben als je bij Inn Between wilt wonen. Dit kan zijn omdat je er al woont of er een studie volgt.