Bestrijden eikenprocessierups op eikenbomen in Nieuwegein

Actueel, Leefbaarheid

Bestrijden eikenprocessierups op eikenbomen in Nieuwegein

In opdracht van de gemeente worden vanaf maandag 24 juni de bomen waarop de eikenprocessierups is aangetroffen, gemarkeerd. De eikenprocessierups is weer op een aantal plekken in Nieuwegein gesignaleerd. De markering is met rood/wit lint ‘Pas op processierups’. Op plekken waar de nesten laag zitten, worden de nesten zo snel mogelijk weggehaald. De nesten die hoog in de boom zitten, worden eerst in kaart gebracht. Het gaat om een inventarisatie van circa 3600 eikenbomen.

De zomereiken langs de doorgaande fiets- en wandelroutes in Nieuwegein zijn de afgelopen weken al preventief behandeld tegen de eikenprocessierups. Een groot aantal zomereikenbomen is bespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Toch kan de processierups nog op plekken de kop op steken want niet alle eiken zijn behandeld. De eikenprocessierupsen in de gemarkeerde bomen worden vanaf vrijdag 28 juni opgezogen met speciale apparatuur en vernietigd.

De eikenprocessierups is sinds 2005 manifest. Het aantal nesten schommelt tussen enkele honderden tot 800 nesten in 2011. Dit heeft te maken met de weersomstandigheden in het voorjaar.

In de maanden mei, juni en juli komt in delen van Nederland de Eikenprocessierups voor. Dit is een rups van de Eikenprocessievlinder die alleen in eiken leeft. Omdat de brandharen van deze rups gezondheidsklachten kunnen veroorzaken (jeuk en irritatie van de huid en irritatie aan ogen en luchtwegen), worden de rupsen in een zo vroeg mogelijk stadium bestreden. De rups loopt in een processie omhoog of omlaag in de boom vandaar de naam processierups. De rupsen leven altijd in groepen en alleen op de eikenbomen.