Reactie Stichting De Baten op nieuwbouwplannen Muntplein

Actueel

Reactie Stichting De Baten op nieuwbouwplannen Muntplein

In reactie op de nieuwbouwplannen van winkelcentrum De Batau, heeft Stichting De Baten op 15 november jl. in een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders haar zorg uitgesproken over de ontwikkelingen en de gevolgen van deze plannen. In de visie van de Stichting voorziet de nieuwbouw van het Muntplein voornamelijk in een uitbreiding van het winkelaanbod en minder in het verbeteren van de leefomgeving. Toen de bouw van de Nieuwe Baten destijds van start ging lagen er vergevorderde plannen om het Muntplein en het complex van de Nieuwe Baten op elkaar aan te laten sluiten met het doel beide complexen en de tussenliggende ruimte te verfraaien en kwalitatief te verbeteren. Dit doel lijkt nu geheel te zijn verlaten. Daarnaast vreest stichting De Baten voor meer leegstand van vastgoed, hetgeen nu al een groot probleem is. In haar brief doet de stichting onder meer suggesties om deze leegstand te verkleinen.

Het gevolg van deze stellingname is dat de voorzitter van stichting De Baten, de heer Aart van Tellingen, heeft besloten zijn functie neer te leggen om belangenverstrengeling te voorkomen. Van Tellingen is eigenaar van enkele winkels op het Muntplein. Zijn functie is overgenomen door de heer Wil Sluis, voormalig wethouder in Nieuwegein en onder andere voorzitter van de Cosbo.