Over ons

Hoofd content

Wie zijn wij?

Jutphaas Wonen is een kleine, (lokaal) betrokken en slagvaardige woningcorporatie met circa 1.850 woningen en 30 overige verhuureenheden (garages, bedrijfsruimten en kunstenaarsateliers) in Nieuwegein. Wij staan dichtbij de klant, wat betekent dat persoonlijke aandacht van medewerkers heel belangrijk is. Alleen door goed te luisteren naar wat bewoners en woningzoekenden willen, kunnen we samen met onze maatschappelijke partners de beste oplossingen bieden.

Voor Nieuwegein: Duurzaam en sociaal!

Corporaties moeten creatief naar wegen (blijven) zoeken om, ondanks de voorgenomen overheidsheffingen en -maatregelen, te blijven investeren in zaken als nieuwbouw, bestaande bouw, leefbaarheid en het stimuleren van de doorstroming op de woningmarkt. Dit vraagt om een andere blik en het lef om ook in onzekere tijden te blijven doen wat nodig is.

In deze context hebben wij onze focus herijkt en onze richting voor de komende vijf jaar uitgestippeld, met als resultaat ons ondernemingsplan voor de periode 2018-2022.

Organisatiestructuur

Jutphaas Wonen is een kleine, platte organisatie met drie afdelingen: Beleid, Externe contacten & Strategie (BES), Vastgoed en Bedrijfsbeheer.

Organogram

Social media

Jutphaas Wonen is actief op social media. Vindt u het leuk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in uw leefomgeving en bij Jutphaas Wonen? Like/ vind ons leuk en volg ons dan op Facebook en op Twitter!

Prestatieafspraken

Met de gemeente Nieuwegein, collega-corporaties en de huurdersorganisaties maakt Jutphaas Wonen prestatieafspraken over het woningbezit in de gemeente.

Klik hier voor de gemaakte prestatieafspraken 2020-2023.