Ik huur

Hoofd content

 

U huurt een woning van Jutphaas Wonen. Hiervoor heeft u een huurovereenkomst ondertekend. Hierin staat welke woning u van ons huurt en wat u daarvoor betaalt. Bij de huurovereenkomst hoort het huurreglement. Hierin staan de regels waaraan u zich moet houden.

Coen Hagedoorn

Sinds 1 oktober 2019 heeft de firma Coen Hagedoorn het behandelen van reparatieverzoeken overgenomen van de firma Van Dillen.

Reparatieverzoeken per mail kunnen via ons emailadres en het klantportaal de hele dag en nacht aan ons worden doorgegeven. We moedigen u aan om meer van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wij zetten de email direct door naar Coen Hagedoorn en dan wordt u door hen gebeld om het reparatieverzoek te bespreken en zonodig een afspraak te maken.

 

Wat verandert er voor u?

Er verandert niet heel veel voor u. Wij zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij:

  • De mogelijkheid om uw reparatieverzoeken telefonisch bij ons te melden blijft bestaan, u belt 030 – 608 31 31. Als u keuze 2 aangeeft dan komt u bij Coen Hagedoorn terecht.
  • U kunt uw reparatieverzoek elke werkdag melden tussen 8.00 en 16.30 uur.
  • U kunt uw reparatieverzoek ook melden via het klantportaal. Andere storingen aan bijvoorbeeld uw centrale verwarming, stadsverwarming, glasbreuk, lift of verstopping kunt u rechtstreeks bij de partijen melden die dit onderhoud verzorgen. Als het goed is heeft u in de meterkast een sticker waarop de namen en telefoonnummers van deze partijen staan. U kunt ze ook vinden via onze website https://www.jutphaas.nl/ik-huur/onderhoud/