Ik huur

Hoofd content

 

U huurt een woning van Jutphaas Wonen. Hiervoor heeft u een huurovereenkomst ondertekend. Hierin staat welke woning u van ons huurt en wat u daarvoor betaalt. Bij de huurovereenkomst hoort het huurreglement. Hierin staan de regels waaraan u zich moet houden.

Telefonische bereikbaarheid Aannemersbedrijf Van Dillen

Zoals u weet worden de reparatieverzoeken die u bij ons meldt door de firma Van Dillen in behandeling genomen en opgelost. Al enige tijd staat de telefonische bereikbaarheid van Van Dillen onder druk waardoor zij niet in staat zijn om direct een afspraak met u te maken. Daarom is in onderling overleg besloten dat Van Dillen vanaf 15 mei tijdens werkdagen alleen in de ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar is.

 

Ze gebruiken dan de middag om opdrachten uit te zetten en huurders terug te bellen als dat nodig is. Vooral dat laatste gaat momenteel vaak niet goed waardoor u weer opnieuw contact moet opnemen. Dat is nu een groot knelpunt in de dienstverlening.

 

Wij vinden de aanpassing van de telefonische bereikbaarheid niet ideaal, maar gelet op de huidige dienstverlening op dat punt, helaas onvermijdelijk. Ik wil benadrukken dat het om een tijdelijke maatregel gaat tot, naar verwachting, 1 oktober.

Reparatieverzoeken per mail kunnen via ons emailadres en het klantportaal wel de hele dag en nacht aan ons worden doorgegeven. We moedigen u aan om meer van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wij zetten de email direct door naar Van Dillen en dan wordt u door hen gebeld om het reparatieverzoek te bespreken en zonodig een afspraak te maken.

Uiteraard blijft van Dillen voor spoedgevallen wel altijd bereikbaar.